INTELY AERIAL - Foto & Inspektion med drönare i Lysekil!
INTELY AERIAL - Foto & Inspektion med drönare i Lysekil!

INSPEKTION & DIGITALA TVILLINGAR

SNABBT, SÄKERT & KOSTNADSEFFEKTIVT

Välkommen till Intely Aerial

din främsta partner för avancerade drönartjänster (UAV, ROV) och digitala inspektioner. Genom att kombinera teknisk expertis med de senaste innovationerna, förvandlar vi traditionella inspektionsmetoder och erbjuder en rad specialiserade tjänster:

 • Mätbar Digital Tvilling: Optimera dina projekt genom detaljerade digitala repliker, perfekta för solpanelinstallationer, samhällsplanering och realtids projektuppföljning.

 • Volymmätning med UAV: Precision och effektivitet definierar våra UAV-baserade volymmätningar, idealiska för markarbeten, sprängningar och schakt.

 • Viltinventering med UAV: Skydda och bevara viltlivet genom noggrann UAV-fördjupad inventering, och bidra till att upprätthålla den biologiska mångfalden.

 • Termisk Inspektion med UAV: Från ledningskontroller till omfattande energiinspektioner, våra termiska UAV-inspektioner erbjuder oöverträffad insikt och säkerhet.

 • Generell Inspektion med UAV: Utforska vårt omfattande utbud av UAV-inspektioner för infrastruktur, fastigheter, miljö, telekommunikation och industri.

 • Inspektion Under Ytan med ROV: Ta din inspektion till nästa nivå under vattnet, perfekt för infrastruktur, miljöövervakning och fiskodlingar.

 • Rädda rådjurskid från Slåtterdöden: Vårt hjärteprojekt använder värmekameror på drönare för att upptäcka och rädda rådjurskid, vilket förhindrar tragiska förluster under slåtterperioden.

 • Uthyrning: Nytt för i höst!!! Hyr din utrustning för att prova på senaste tekniken!
  Både ROV och UAV finns tillgängliga!
 • Utbildning: Anpassad utbildning för att erbjuda er en säker och givande drönarupplevelse

Intely Aerial förbinder sig till innovation, säkerhet och pålitliga resultat. Upptäck hur våra tjänster kan revolutionera ditt nästa projekt!

Läs mer om våra tjänster nedan och tveka inte att kontakta oss!

Digital tvilling med UAV

En digital tvilling är en exakt virtuell kopia av en fysisk byggnad, infrastruktur eller landskap. Genom att kombinera avancerade 3D-modeller med noggranna mätningar och detaljerad georeferensering kan man skapa en realistisk representation av den verkliga världen. Den digitala tvillingen kan vara interaktiv, mätbar och användas för att analysera och prognostisera.


Detta är det perfekta underlaget för:

 • Installation solpaneler
 • Samhällsplanering
 • Installationer/ombyggnation fastigheter
 • Översiktskartor
 • Miljöövervakning
 • Projektstatus
 • Terrängmodeller 
 • Punktmoln

Volymmätning med UAV

Att använda UAVs (Unmanned Aerial Vehicles), eller drönare, för volymmätningar av grushögar, bergmaterial som ska sprängas, eller markytor som behöver planas ut erbjuder flera distinkta fördelar:

 1. Effektivitet: Drönare kan snabbt samla in data över stora områden, vilket sparar tid jämfört med traditionella markbaserade mätmetoder.

 2. Säkerhet: Mätningar kan utföras utan att personalen behöver befinna sig i potentiellt farliga områden, såsom instabila grushögar eller områden som är förberedda för sprängning.

 3. Noggrannhet: Med avancerade sensorer och kameror kan drönare fånga detaljerade data, vilka sedan kan bearbetas till exakta 3D-modeller för att beräkna volymer med hög precision.

 4. Kostnadseffektivitet: Drönaroperationer kräver mindre mänsklig intervention och kan utföras snabbare än traditionella metoder, vilket resulterar i lägre arbetskrafts- och tidskostnader.

 5. Tillgänglighet: Drönare kan enkelt nå och utföra mätningar på platser som är svårtillgängliga eller olämpliga för människor och tunga maskiner.

 6. Frekvent uppdatering: Möjligheten att snabbt utföra flygningar betyder att data kan samlas in regelbundet, vilket ger up-to-date information för att effektivt hantera resurser och planering.

Genom att integrera UAVs i volymmätningar, kan företag och projektledare få tillgång till pålitlig information som underlättar beslutsfattande, optimerar arbetsflöden och förbättrar den övergripande projektledningen.

Termisk Inspektion - UAV

Drönare med värmekameror möjliggör en rad specialiserade inspektioner genom att upptäcka temperaturskillnader som annars är osynliga för det mänskliga ögat. Här är några nyckelanvändningar:

 1. Energiinspektioner: Identifiera överhettning i elledningar eller komponenter, vilket kan indikera potentiella fel eller energiförluster.

 2. Byggnadsundersökningar: Upptäck värmeförluster, fuktintrång eller dålig isolering i byggnader genom att analysera temperaturvariationer.

 3. Sök- och räddningsoperationer: Lokalisera försvunna personer i svåra terränger eller under dåliga ljusförhållanden genom att upptäcka kroppsvärme.

 4. Miljöövervakning: Spåra vilda djur, övervaka bränder eller inspektera vattenkällor baserat på värmesignaturer.

 5. Industriellt underhåll: Hitta maskiner eller utrustning som överhettas och kräver underhåll eller reparation.

UAV med värmekameror erbjuder unika insikter genom att visualisera temperatur, vilket är kritiskt för många typer av inspektioner och övervakningsuppgifter.

Värmekamera
Värmekamera
Värmekamera
Värmekamera
Läckage
Värmekamera
Värmekamera
Läckage
Värmekamera
Värmekamera
Rapport med markerade avvikelser
Värmekamera
Värmekamera
Värmeläckage
Värmekamera
Värmekamera
Värmeläckage
Värmekamera
Värmekamera
Fuktig mossa
Värmekamera
Värmekamera
Värmeläckage
Värmekamera
Värmekamera
Värmeläckage
Värmekamera
Värmekamera
Nytt tak
Värmekamera
Värmekamera
Värmekamera
Värmekamera

Generell Inspektion med UAV

UAV:er (Unmanned Aerial Vehicles), allmänt kända som drönare, har blivit ett oumbärligt verktyg inom många industrier tack vare deras flexibilitet och förmåga att säkert och effektivt samla data från svåråtkomliga platser. Här är några vanliga användningsområden för inspektioner med UAV:

 1. Infrastruktur: Drönare används för att inspektera broar, vägar, järnvägar och byggnader, vilket hjälper till att identifiera strukturella problem utan att behöva utsätta inspektörer för risker.

 2. Energinät: UAV:er är särskilt användbara för att inspektera elledningar, vindkraftverk, solpaneler och andra energirelaterade strukturer. De kan upptäcka skador, överhettning eller andra problem som kan leda till avbrott.

 3. Jordbruk: Inom precisionsjordbruk kan drönare övervaka grödor och samla information om växters hälsa, fuktighetsnivåer, och mer, för att optimera skördar och minska avfall.

 4. Fastigheter: Drönare kan ge en detaljerad överblick över stora fastigheter, vilket är användbart både för underhåll och för försäljningssyften.

 5. Miljöövervakning: UAV:er används för att spåra miljöförändringar, inklusive erosion, avskogning, eller andra förändringar i landskapet som kan ha miljöpåverkan.

 6. Försäkringsbranschen: Efter naturkatastrofer kan drönare snabbt utvärdera skador på byggnader och infrastruktur, vilket påskyndar försäkringskrav och reparationer.

 7. Telekommunikation: Inspektion av mobil- och radiomaster för att identifiera behov av underhåll eller reparation.

 8. Olja och gas: UAV:er inspekterar olje- och gasledningar, plattformar och annan infrastruktur för att upptäcka läckor eller skador.

 9. Industriella inspektioner: Drönare kan komma åt höga eller farliga områden i fabriker och industrianläggningar, vilket minskar behovet av mänsklig närvaro i potentiellt farliga miljöer.

Med rätt sensorer och kameror, kan UAV:er samla en mängd data, vilket gör dem ovärderliga för inspektioner inom nästan alla sektorer.

Inspektion under vatten  - ROV

En ROV (Remotely Operated Vehicle) är en ovärderlig resurs för en rad inspektioner under vattnet, särskilt i de unika marina miljöerna på Sveriges västkust. Här är några inspektionstyper som kan utföras effektivt med en ROV:

 1. Inspektion av Infrastruktur:

  • Undersökning av pelare, fundament och konstruktioner under bryggor, kajer och hamnar för tecken på erodering, korrosion, eller skador orsakade av marint liv eller strömningar.
  • Inspektion av undervattenskablar och rörledningar för att identifiera potentiella skador eller risker.
 2. Miljöövervakning och Forskning:

  • Samla data om vattenkvalitet, sedimentprover och marint liv för miljöövervakning eller vetenskaplig forskning.
  • Övervaka miljöpåverkan från mänsklig verksamhet, inklusive utsläpp, avfall, och andra föroreningar.
 3. Sök- och Räddningsoperationer:

  • Sökning efter försvunna personer eller föremål i vattnet.
  • Kartläggning av undervattensområden för räddningsinsatser.
 4. Arkeologiska Undersökningar:

  • Inspektion av vrak och andra kulturella eller historiska artefakter som ligger under ytan.
  • Kartläggning av arkeologiska platser och assistering i dokumentation och bevarande av undervattensfynd.
 5. Inspektion av Fiskodlingar:

  • Övervakning av nätens och burarnas skick i marina fiskodlingar.
  • Observations av fiskhälsa och beteende för att förebygga sjukdomar och säkerställa välbefinnande.
 6. Marinbiologi och Ekologi:

  • Observations av marina ekosystem, studier av arter och deras habitat, och uppföljning av populationsförändringar.
  • Insamling av bilder och video för utbildningsändamål eller offentlig medvetenhet.

Genom att använda en ROV kan dessa och många andra typer av inspektioner utföras med minimal miljöpåverkan, hög grad av säkerhet, och ofta till lägre kostnad jämfört med traditionella dykoperativ.

Vilt / Viltinventering

Viltinventering med hjälp av drönare är en effektiv metod för att snabbt och noggrant räkna och övervaka vilda djur över stora områden. Här är en kortfattad beskrivning av processen:

 1. Planering: Fastställ en detaljerad flygplan över det område där viltinventeringen ska ske, med hänsyn till djurens kända habitat, migreringsmönster och terrängens egenskaper.

 2. Drönarval och Utrustning: Använd drönare utrustade med högupplösta kameror, och i vissa fall värmekameror (för inventering under natten eller i områden med tät vegetation), för att identifiera och räkna djur. Specialiserad programvara kan också integreras för bildanalys och datatolkning.

 3. Genomförande av Flygning: Flyg drönaren över det planerade området enligt den förutbestämda planen. Drönaren tar bilder eller video för senare analys. Autonoma flygningar kan också programmeras för större områden eller regelbunden övervakning.

 4. Datainsamling och Analys: Analysera det insamlade bildmaterialet med hjälp av programvara som kan räkna individer, identifiera arter, och i vissa fall, hälsotillstånd. Detta ger en uppskattning av populationens storlek, hälsa och rörelser.

 5. Rapportering: Sammanställ en rapport med resultaten av inventeringen, inklusive antal djur, artfördelning, och eventuella rekommendationer för förvaltning eller bevarandeåtgärder.

Genom att använda drönare för viltinventering minskas behovet av mänsklig närvaro i känsliga ekosystem, och stora områden kan täckas på en bråkdel av tiden jämfört med traditionella metoder. Dessutom ger det tillgång till realtidsdata som är värdefull för forskare och bevarandeexperter.

Slåtterdöden

Var 4:e rådjurskid omkommer under slåttern! Tills nu...

Varje år, under slåtterperiodens stilla morgnar, ligger rådjurskid gömda i det höga gräset, osynliga för världen. Dessa små varelser, knappt större än gräset som omger dem, ligger tysta och orörliga, en överlevnadsstrategi som deras mödrar lär dem. Men denna instinktiva taktik skyddar dem inte från jordbruksmaskinernas knivblad - de riskerar att bli tragiska offer för slåttermaskinernas framfart.

Här kommer drönarens magi in: dessa teknologiska väktare kan bli räddningsänglar! Utrustade med värmekameror sveper de över fälten i gryningen. Operatören ser med lätthet de dolda rådjurskiden som små ljuspunkter utspridda över fälten.

När ett kid upptäcks, markerar drönaroperatören dess position, och en varsam räddare rör sig snabbt men försiktigt genom fältet. De lyfter kidet, vars hjärta dunkar som en trumma mot bröstet, och placerar den säkert i gränsen av fältet och i närhet till dess get, långt från faran av de närmande maskinerna.

Detta är inte bara en handling av teknologisk skicklighet, utan en av empati och medkänsla, där människan använder sina uppfinningar för att skydda de mest sårbara bland oss. Således omvandlas slåtterperioden från en tid av oavsiktlig tragedi till en av hopp och samexistens mellan jordbrukare och den vilda naturen som delar deras hem.